Statsbudsjettet: Dobbeltspor på Nykirke Sikrer fire tog i timen

Reisetid på én time er ett statsbudsjett nærmere. I 2025 kan det gå fire tog i timen mellom Tønsberg og Oslo.