Dette betyr statsbudsjettet for Horten: Bevilger 790 millioner til jernbanen

I statsbudsjettet bevilger regjeringen 790 millioner kroner til dobbeltspor Nykirke - Barkåker og til byggen av Horten stasjon.