Fra ideen om Flyvemaskinen Start ble unnfanget på Sjømilitære Samfund 19. april 1912, til Start var i luften 1. juni, tok det kun 61 dager. Offiserene i «Undervandsbaaten Kobbens Flyvekomitè» var handlingens menn, dessverre kan man ikke si det samme om saksbehandlingen fra Hortens politikere når det gjelder å få monumentet høvelig plassert. Det lokale engasjementet rundt vedlikehold og flytting av Start monumentet startet i 2016, en rask titt på kalenderen sier at vi nå er i 2022.

I midten av desember 2021 avslår Vestfold fylkeskommune/Kulturarv for annen gang forslaget om å sette opp monumentet ved Borre kirke, og kommune sitter igjen med en foreløpig regning på ca. kr 600.000.

Utvalgsleder for Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familien i Horten er overrasket over avslaget og påpeker Kulturarvs dårlige lokalkunnskap. Han er heller ikke enig i at monumentet vil virke skjemmende for Borre kirke, minnesmerket for de falne under krigen og gravfeltet. Vurdering av estetikk og manglende lokalkunnskap er en subjektiv vurdering, her får jeg bare konstatere at Vestfold fylkeskommune/Kulturarv og jeg ikke deler den samme oppfatning som utvalgslederen gir uttrykk for.

Jeg er ikke overrasket over avslaget fra Vestfold fylkeskommune, på nettsiden datert januar 2014, står det følgende:

Borre kirke og omgivelsene, kulturarv i Vestfold fylke
Området er ett av i alt 37 utvalgte kulturmiljøer med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold. De skal gis spesielt godt vern nå og i framtida. Kulturmiljøene ble plukket ut under arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Landskapet er et lite stykke norgeshistorie.

Merk setningen «Området skal gis spesielt godt vern nå og i Fremtiden»! Vestfold fylkeskommune er seg sitt ansvar bevisst. På grunn av manglende lokalkunnskap har Hortens politikere i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie, ikke gjort sin hjemmelekse!

Startmonumentet har ingen tilknytning til kulturmiljøet fra eldre jernalder, heller ikke til Borre kirke, kirkegården eller et krigsminnesmerke, men er derimot en historisk begivenhet og en markering av den militærtekniske utvikling av undervannsbåter og fly i Norge.

I en tidligere artikkel i Gjengangeren uttaler kommunedirektør i Horten kommune Ragnar Sundklakk: «Monumentet ble plassert her basert på en politisk vurdering, men det er helt klart at vurderingen har blitt gjort uten tilstrekkelig bevissthet rundt fredningen».

Slik jeg leser dette, har politikerne tatt et eget initiativ, uten å involvere administrasjonen i Komunalområdet kultur og samfunnsutvikling som har ansvaret for all kultur, plan og utbygging (inkludert byggesak) og kommuneutvikling i Horten kommune.

Utvalgsleder for Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie, vil nå ifølge Gjengangeren vurdere en mulig anke. Her vil jeg sitere en god venn: «Hvis du stanger hodet mot veggen, bør du se deg om etter døren». Det er sikkert til tider stressende å være politiker, men et godt råd er nå, bruk kreftene på noe fornuftig slik at Startmonumentet kan lette fra sin nåværende meget kummerlige kommunale lagringsplass.

Dersom 110-årsjubileet 1. juni 2022 skal markeres, har kommunen og politikerne, under forutsetning av god saksbehandling, ca. 100 dager igjen til sørge for en verdig historisk plassering av monumentet.

Fortrinnsvis der hvor ideen ble unnfanget, på Karljohansvern foran Sjømilitære Samfunds vakre og historiske bygning.

Bjørn Erik Strønen