Kommunen må fjerne Start-monumentet: – Vurderingen har blitt gjort uten tilstrekkelig bevissthet rundt fredningen

Horten kommune pålegges å fjerne Start-monumentet etter å ha gjort en ulovlig oppføring av monumentet på fredet område.