Start-monumentet: –Hvor var det egentlig det gikk galt?

FIKK GIGABOT: Start-monumentet ble plassert på Kirkebakken i 2018, men kommunen hadde ikke forsikret seg om at det var lovlig, og er ilagt bot. Innsenderne har klare meninger om hvor monumentet bør plasseres.

FIKK GIGABOT: Start-monumentet ble plassert på Kirkebakken i 2018, men kommunen hadde ikke forsikret seg om at det var lovlig, og er ilagt bot. Innsenderne har klare meninger om hvor monumentet bør plasseres. Foto:

Av

De fem feil i saksbehandlingen er ikke vanskelig å finne, men er også er et eksempel på hvordan man med feil saksbehandling kan gjøre en mus til en kostbar elefant. 

DEL

MeningerI vår innsigelse til kommunens plassering av minnesteinen for Start, datert 29. november 2017, før kommunestyremøtet, påpeker vi området ved Kirkebakkens spesielle egenart: «Beslutningen om plassering, harmonerer ikke med den tekst som fremgår av beskrivelsen om Borre kirke og omgivelsene, kulturarv i Vestfold fylke: «Området er ett av i alt 37 utvalgte kulturmiljøer med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold. De skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden. Kulturmiljøene ble plukket ut under arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Landskapet er et lite stykke norgeshistorie. Jernalderens aristokrati har satt monumentale spor i Borreparken. Skogsområdene i sør skjuler dyrkningsspor fra eldre jernalder frem til i dag. Storhaugene i Borreparken vitner om politisk makt uttrykt i monumentale symboler. Trolig var Borre rette stedet for lederskapet å manifestere sin ære etter livet.»

Krigsminnesmerke over de falne er en ærbødig honnør til de som ofret alt under krigen og er tilpasset omgivelsene med kirke og kirkegård.

Minnestenen for Start er derimot en historisk begivenhet, en markering av den militære tekniske utvikling av undervannsbåter og fly i Norge. Det er viktig å presisere at det ikke var i minneparken Start tok av 1. juni 1912, og etter vår mening vil en flytting til minneparken mangle den historisk forankring til den faktiske hendelse.

Minnesmerket buklandet og 400.000 kroner i skattepenger forsvant rett opp i luften, i tillegg kommer kostnader med fjerning og ny plassering….kroner?

La oss håpe at administrasjonen kommer ut av tåken når ny landing skal planlegges. Vi har vår bestemte oppfatning, basert på historikk, av hvor dette bør være. De fem feil i saksbehandlingen er ikke vanskelig å finne, men er også er et eksempel på hvordan man med feil saksbehandling kan gjøre en mus til en kostbar elefant.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags