Fra mandag til og med torsdag er det 235 nye hortensere som har fått bekreftet at de er smittet av koronavirus – mest sannsynlig omikronvarianten, som er den som dominerer nå. 47 av dem fikk bekreftet smitten torsdag 24. mars, som er de ferskeste tallene vi har. Det tallet omfatter både hjemmetester og bekreftede PCR-tester, så det kan være at noen telles dobbelt.

Uansett er det ingen tvil om at tallene viser at det blir stadig færre nye smittede. Den store smittebølgen er etter alt å dømme et tilbakelagt kapittel for denne gang.

Til sammenligning var det 473 personer som testet positivt i løpet av hele forrige uke. Og vi skal ikke så langt tilbake i tid for å huske 255 nye smittede på én enkelt dag. Det skjedde 8. februar.

Hittil i pandemien har noe over 10.000 personer i Horten vært smittet, og de aller fleste av disse har vært smittet i de første månedene i 2022.