Tente St. Hans-bål i Åsgårdstrand

Hundrevis av mennesker samlet seg for å se St. Hans bålet i Badeparken i Åsgårdstrand.