Falk-håndballens svært oppløftende regnskap kom naturlig nok i fokus på gårsdagens årsmøte, ettersom nedrykket til 1. divisjon ikke er så mye å feire.


Falk har kunnet bokføre reklame- og sponsorinntekter på 3,4 millioner kroner, og samlet har klubben driftsinntekter på utrolige 5,2 mill. kroner.

I dette beløpet ligger for øvrig dugnadsinnsats som beløper seg til kr 445.000. Driftsresultatet i senioravdelingen er kr 345.678, og etter at finanskostnadene er trukket fra, sitter Falk igjen med et årsresultat på i overkant av en kvart million kroner. Det er over kr 200.000 mer enn det klubben budsjetterte med for et drøyt år siden.


I tillegg kan junioravdelingen i Falks håndballgruppe – som har sitt eget regnskap – bokføre et samlet overskudd på over kr 220.000. Falks egenkapital er på mer enn 1,5 millioner kroner, og det gir en egenkapital-prosent på rundt 33. En vesentlig del av gjelden er for øvrig knyttet til huslån på eiendommen Heimdalsgate 1, som er belånt i Sparebanken1 med 2,3 millioner kroner.

– Attraktivt sponsorobjekt

Junioravdelingens mange lag kan skilte med samlede bankinnskudd på rundt 2 millioner kroner – og er så å si uten tyngende gjeldsposter.


– Det er nok grunn til å si at økonomien er under god kontroll, sier Falks daglige leder Øivind Tomter med utsøkt beskjedenhet.

– Regnskapstallene for 2014 vil for øvrig inkludere to måneder med Eliteseriehåndball, og vi satser fortrøstningsfullt på at Falk fortsatt skal fremstå som et attraktivt sponsor-objekt for det lokale næringsliv. I 1. divisjon vil vi fokusere enda mer på lokal tilhørighet, og har budsjettert med 3 millioner kroner i sponsorinntekter.


I løpet av de to siste årene har Falks medlemstall øket fra 293 til 477, men med 21 lag i aktivitet er mangelen på treningsarenaer mer og mer påtagelig.

Mangler treningstid

– Vi har en manko på rundt 40 prosent i treningstid innendørs, fastslår Falks styreleder Lill-Kristin Gundersen.

– Nå setter vi vår lit til at fylkestingets skolevedtak i slutten av april skal få fart i hall-planene i Lystlunden, og at vi kan ta i bruk en ny storhall høsten 2016.Lill-Kristin Gundersen ble for øvrig gjenvalgt for to år på tirsdagens årsmøte på Falkhuset. I Falks håndball-styre sitter også Rolf Mikaelsen (nestleder), Helen Sandum (kasserer), Benedikte Skogsholm (sekretær), Trond Egge (sportslig leder herrer), Tom Bekkevold (sportslig leder damer), Sissel Kruuse Meyer (leder i junioravdelingen), styremedlemmene Trond Hansen og Arnt Egeland og arrangementssjef Tom Erik Aasheim. I Falks ny-opprettede juniorstyre sitter for øvrig Heidi Halsteinsen, Birgit Lien, Terje Woldsund og Cecilie Lie.


Falk skal ha egen sesongavslutning med utdeling av ros, premier og priser på et eget møte 20.mai. Gårsdagens samling på Falkhuset inneholdt kun formelle årsmøtesaker.

Negativ egenkapital hos Nøtterøy

Falk-rivalene Nøtterøy har også presentert sitt regnskap for 2013. Til tross for et pent overskudd på kr 74.000 sliter klubben med en negativ egenkapital på drøye 1,5 millioner kroner og en kortsiktig gjeld på nesten 1.9 millioner kroner. Klubben har som mål å oppnå positiv egenkapital før 2017, men innrømmer i sin årsrapport at driften nå skjer for kreditorenes regning.


Enholm leder Per Enholm er fortsatt leder i Falks hovedstyre, som avviklet sitt årsmøte tirsdag.


I Falk-styret sitter også Rolf Mikaelsen (nestleder), Gyri Strømmen og Hilde Sollum. Aron Solheim og Leif Kristian Sverstad utgjør sammen med Per Enholm legatstyret i klubben.