Gå til sidens hovedinnhold

Lystlundens framtid

Artikkelen er over 12 år gammel
Hortens Idrettsråd (HIR) er overrasket og skuffet over rådmannens innstilling. Kommunestyret og HIR har sluttet seg til den utarbeidede plan for utviklingen av Lystlunden. Når dette viktige skritt tas for å etablere den idrettslige storstue Lystlunden tidligere var, og slik den igjen kan bli, så innstiller rådmannen på å kullkaste alle planer.
Som det fremgår av saksopplysningene er dette et svært miljøvennlig prosjekt. Dette dreier seg ikke bare om kunstisbane, men også om muligheten til oppvarming av to kunstgressbaner med den frigjorte energi fra kunstisbanen. Dette er en viktig tilleggsfaktor som ikke er gitt oppmerksomhet i rådmannens innstilling. Med bruken av sjøvann i tillegg vil et slikt anlegg være i særklasse når det gjelder miljøhensyn og vil kunne være et foregangsprosjekt i nasjonal sammenheng.
Dessverre har det vist seg at fotballbaner med kunstgress uten undervarme i områder med vårt klima, lett mister mye av sin kvalitet. Brukbarheten av de investeringer som allerede er foretatt i Lystlunden er derfor avhengig av at dette prosjektet videreføres.
Sist vinter hadde vi godt skiføre store deler av vinteren i vår kommune. Dette er ikke en normaltilstand. Barn og unge i Horten kommune trenger et vintertilbud for utendørs aktivitet. Det er derfor av stor betydning at KIGE-utvalgets grundige arbeid videreføres.
I vårt forhold til Bakkenteigen med 5.000 studenter er det viktig Horten har et godt tilbud til idrettslige aktiviteter. Det vil også øke interessen for å bosette seg her.
I Larvik har fylkeskommunen nå bygget et kjempeanlegg til byens beste med blant annet en storstue når det gjelder idrettsanlegg.
I Horten planlegges det også en ny samlet videregående skole i Lystlundens nærhet. Det bør kunne gå an å få til et spleiselag med fylkeskommunen når det gjelder senere investeringer. En isflate med planer for forskjellige isaktiviteter og kunstgressbaner av god kvalitet vil trekke flere elever også hit.
Horten Skøyteklubb vil bidra med kr. 100.000,- for å få prosjektet i gang. For denne klubben som har fostret storheter i Norsk Skøytehistorie er dette et spørsmål om dens videre eksistens.
Rådmannen konkluderer med : "Med dagens – og morgendagens – klimautfordringer, er et kunstisanlegg en fremtidsrettet investering i fysisk aktivitet og forebyggende helse - og sosialarbeid. Horten kommune har nå en mulighet til å kunne bli med i et samarbeid som både vil gi lavere investerings – og driftskostnader, men også tar i bruk ny og miljøvennlig teknologi."
Horten Idrettsråd håper at Hortens politikere ikke skusler bort denne muligheten til å videreutvikle kommunen og idretten, men bevilger den nødvendige startkapital. Som rådmannen konkluderer og innstiller vil et avslag i praksis innebære at den vedtatte plan for Lystlunden skrinlegges.
Det er nå toget går!
For Horten Idrettsråd
Roar Jalland
Leder

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.