Gå til sidens hovedinnhold

Spørsmål til ordføreren: Trenger vi et bedre barnevern?

Artikkelen er over 1 år gammel

Siden 2015 er 35 norske barnevernssaker tatt til behandling i Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Disse sakene viser omsorgsovertagelse fattet på sviktende grunnlag på grunn av mangelfull faglig kompetanse, både hos det kommunale barnevernet og hos oppnevnte sakkyndige – noe som igjen legger grunnlaget for beslutningsprosessene i rettsapparatet. Slik skaper mangelfull kompetanse et alvorlig rettssikkerhetsproblem.

LES OGSÅ (+): Barn i Horten trenger fosterhjem

I en fersk rapport sier toppledelsen i det norske barnevernet, Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), at dagens barnevern ikke har god nok kvalitet, fordi de ansatte mangler kompetanse – og rapporten slår fast at det ikke stilles krav om hverken utdanningsnivå, kunnskap om barn og deres utvikling eller jus for å treffe beslutninger i barnevernet!

Direktør Mari Trommald I Bufdir sier til Aftenposten 5. oktober; «Jeg tror man har underkjent den store myndigheten som barnevernsansatte utøver og ikke gitt den stor nok oppmerksomhet». «Over 90 % av dem som jobber i kommunaltbarnevern, har bachelorgrad. Problemet er at det er litt tilfeldig hva disse utdannelsene inneholder. Noen høyskoler og universiteter har lagt stor vekt på jus, andre på barns utvikling. Disse vanskelige sakene krever at man har stor kompetanse på mange felt, og da er ikke tre år nok.» «Det er dramatisk når en av fem sier de i liten grad eller noen grad kan identifisere omsorgssvikt og vurdere konsekvenser for det enkelte barn.»

LES OGSÅ (+): Ja til et nytt tilbud om gratis SFO: – Vil hjelpe mange barn i fattige familier

I rapporten foreslår Bufdir at det innføres to masterutdannelser:

• En femårig, integrert master i barnevern. De som tar denne, bør få tittelen barnevernspedagog.

• Den andre masterutdanningen ligner dagens mastergrad, en toårig master i barnevernsarbeid for for eksempel sosionomer og vernepleiere.

• Begge masterutdannelsene skal inkludere en avsluttende eksamen i jus. Utredningen anbefaler at alle barnevernsledere bør ha masterutdannelse og at 80 prosent av de barnevernansatte skal ha utdannelse på masternivå i løpet av ti år.

I dag har 90 prosent av de ansatte i barnevernstjenesten i kommunene treårig bachelorutdannelse og åtte prosent har en mastergrad. Dette nødvendiggjør følgende spørsmål til ordføreren:

1. Er ordføreren enig i at vi trenger et bedre barnevern med økte krav til utdannelse og kompetanse – i tråd med forslagene i den ferske rapporten fra toppledelsen i Bufdir?

2. Hva kan sies om kompetansenivået i det lokale barnevern?

3. Hva vil ordføreren gjøre for å bidra til at det lokale barnevern tilføres økte ressurser og økt kompetanse?

4. Er ordføreren enig i at barnevernet bør omorganiseres i tverrfaglige team, med spisskompetanse i vanskelige omsorgsovertagelser, for slik å sikre rettssikkerheten?

5. Vil ordføreren ta et initiativ for å muliggjøre at barnevernsarbeidet i Horten kommune evalueres av en ekstern, faglig instans i løpet av første halvår 2020, og at evalueringen med forslag til konkrete forbedringstiltak legges fram til politisk behandling og vedtak høsten samme år?

LES OGSÅ (+): Signaler om at barnevernet ikke fungerer: – I dette tilfellet ønsket ikke kontrollutvalget å gå videre

Kommentarer til denne saken