Kan AP leve med at 14% av innbyggerne opplever digitalt utenforskap?

Sittende Regjering har bestemt at digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialogen mellom innbyggere og offentlige virksomheter i Norge - altså også for innbyggerne i Horten.

Bakgrunnen er ønsket om en mer effektiv offentlig forvaltning og bedre tjenester til brukerne, med enklere søknadsprosesser og raskere svar.

Ifølge KS er ca. 14% av den voksne befolkningen ikke-digitale, dette utgjør 600.000 innbyggere. Det er mulig å gi fullmakt til andre personer for en del tjenester, og det er mulig å få hjelp, men dette i seg selv krever kunnskap om alternativene.

Et resultat av digitaliseringspolitikken viser seg å være at disse brukerne får dårligere tilgang til offentlige tjenester og offentlig informasjon - og at de derved faller utenfor. Dette er et demokratisk problem.

Følgende spørsmål ønskes besvart:

Hvordan vil Horten Arbeiderparti arbeide for at 14% av Hortens innbyggere går fra å være ikke-digitale til å bli digitale?

Hvilke andre alternative kanaler vil Horten Arbeiderparti arbeide for å kunne tilby, slik at dialogen mellom innbyggerne i vår kommune og offentlige virksomheter muliggjøres?