Uttalelse fra Regionstyret i Fagforbundet Vestfold og Telemark:

Fagforbundet Vestfold og Telemark organiserer om lag 34000 medlemmer. Våre medlemmer jobber i i hele fylket. De jobber i kommune, fylkeskommune, stat og i private virksomheter. Fagforbundet organiserer bredt yrkesfaglig, og har medlemmer i nær alle yrkesgrupper i offentlig sektor, eller som leverer tjenester for det offentlige.

Fagforbundets medlemmer vil alltid ha mange ulike syn på hvordan samfunnets fellesoppgaver løses best, og hva som er en riktig organisering av tjenestene. Vårt nye fylke, Vestfold og Telemark er et Norge i miniatyr. Fylket har by og bygd, fjord og fjell. Det viktigste for Fagforbundet Vestfold og Telemark, er at det leveres gode offentlige tjenester til alle innbyggere, uavhengig om de bor i kommuner som Sandefjord med nær 65000 innbyggere, eller Fyresdal med sine 1200 innbyggere.

Fylkeskommunens oppgaver består i hovedsak av videregående opplæring, fylkesveier, kollektivtrafikk, tannhelse, kultur, klima og næringsutvikling. Så bør vårt nye fylke bør bestå, eller reverseres til sine tidligere fylker?

Svaret på det, mener vi bør ligge i disse spørsmålene: - Vil vårt nye fylke, eller de tidligere fylkene, hver for seg, kunne levere bedre på de fylkeskommunale oppgavene ovenfor innbyggerne? - Vil vårt nye fylke, eller de tidligere fylkene, hver for seg, bidra til bedre verdiskaping og regional utvikling? - Vil vårt nye fylket være bedre rustet til å få overført flere statlige oppgaver? - Vil de ansatte i fylkeskommunen få bedre eller dårligere forutsetninger for å lykkes med oppgavene, dersom man splitter Vestfold og Telemark?

Store politiske og administrative endringer bør bygge på fakta, frivillighet og god forankring. Fagforbundet Vestfold og Telemark vil uansett veivalg, fortsette arbeidet med å trygge våre medlemmer i sin arbeidshverdag, og kjempe for fortsatt utvikling av velferdssamfunnet.