De som ønsker å bli elevrådsleder på Lysheim skole må lage valgplakat og drive valgkampanje. De tre S-ene, Sophie, Susanne og Sigrid, alle fra 7. klasse, stilte til valg.

Alle tre fikk mange stemmer, men det var Sigrid som gikk av med seieren. På Lysheim får elever fra 3. – 7. klasse være med å stemme. Valgdeltakelsen var så godt som 100 Prosent..