Ved denne skolen skal barna få noe man ellers må reise et stykke for å oppleve ...

Takket være tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB, tippemidler og andre bidrag, blir dette en realitet til neste år.