Gå til sidens hovedinnhold

Sp mener: – Frislipp av drosjeløyver vil gi dårligere tilbud, dårligere arbeidsforhold og et mylder av priser

Regjeringen har nå foreslått å utsette liberaliseringa av drosjemarkedet, fra 1. juli til 1. november.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet er glad for at regjeringa erkjenner at koronautbruddet har hatt negative utslag for drosjenæringa, og at det er behov for å utsette frislippet. Dessverre går ikke regjeringen langt nok, en utsettelse til 1. november er ikke nok. Drosjenæringen var også før koronautbruddet i en vanskelig situasjon, blant annet på grunn av regjeringens avgiftsøkninger over flere år.

Det er knyttet stor usikkerhet til hvor lang tid det tar før samfunnet er tilbake i en normaltilstand, og dermed er det usikkerhet knyttet til når drosjenæringen kan være tilbake i normal drift.

Senterpartiet har hele tiden vært mot liberaliseringen som regjeringen vil presse gjennom. Vi vil ha en regulering av antall løyver, og opprettholde driveplikten. På den måten sikrer vi et godt taxitilbud på bygda, samtidig som taxisjåfør videreføres som et heltidsyrke i de store byene.

Senterpartiet frykter at regjeringens frislipp av drosjeløyver vil gi dårligere tilbud til publikum og dårligere arbeidsforhold i næringen med flere useriøse aktører, et mylder av priser og selskaper spesielt i storbyene, i tillegg til enda lengre arbeidsdager med lavere lønn for sjåførene. Senterpartiet vil fortsatt jobbe for en seriøs, bærekraftig drosjenæring og at drosje fortsatt skal være en del av det samlede kollektivtransporttilbudet med geografisk dekning over hele landet.

Senterpartiet mener iverksettelse av drosjeliberaliseringa må utsettes i minst et år, og at tiden fram til da må brukes til å endre loven slik at vi fortsatt kan ha et godt drosjetilbud med seriøse aktører, i hele Norge, også i framtiden!

Kommentarer til denne saken