Budsjettforhandlingene på Stortinget er i gang. Høyre vil nok en gang stille spørsmålet: hva skal vi leve av? Jo, flere jobber i privat sektor. Mange vil mene det er et litt kjedelig budskap, men det er helt nødvendig å minne om at det er de nye grønne arbeidsplassene som skal betale for velferden vår.

SV-leder Audun Lysbakken uttalte i en landsdekkende avis denne uken at «skal de klare å sikre flertall i Stortinget, må de komme frem til et forlik SV er fornøyd med, og som er godt for deres velgere». Det er jo lett å forstå, men forliket de inngår med Arbeiderpartiet og Senterpartiet må først og fremst være godt for Norge.

Svaret er ikke massive skatteøkninger for norske bedrifter, toppskatt for helt vanlige arbeidstakere og statliggjøring av norsk næringsliv. SVs budsjettforslag inneholder 21,6 milliarder kroner i økte skatter på både inntekter, arbeidende kapital og bedrifter. Det er dårlig nytt for alle rørleggerbiler, fiskesjarker, bakerovner og de som eier og bruker dem rundt om i landet. Veiprosjekter skal stoppes og du skal straffes for å eie egen bolig. Antallet flyktninger og asylsøkere skal økes drastisk. Velferdsgoder skal smøres tynt utover for de mange, i stedet for å komme til nytte for de som trenger dem mest. Slik kan det ikke være.

Industrien og bedriftene våre er i full gang med å investere i ny teknologi, mer effektive og miljøvennlige prosesser og lavkarbonløsninger. SVs forslag til alternativt statsbudsjett vil være svært skadelig for det grønne skiftet i privat sektor, gjøre store innhogg i økonomien og gjøre det vanskeligere for næringene å konkurrere med resten av verden. På toppen av dette øker selskapsskatten, og Staten skal inn som hovedinvestor.

Å tro at Staten løser oppgaver bedre enn vanlige folk er en fallitterklæring og en feilkobling. Statens oppgave må være å gjøre det mulig for bedriftene å lykkes med det grønne skiftet, investere i ny teknologi og skape flere lønnsomme arbeidsplasser.

Høyre har troen på det private initiativ. Når du spør oss hva vi skal leve av, så sier vi at det er flere lønnsomme, private bedrifter som betaler skatt og gir folk arbeid. Arbeidsledigheten er på vei ned, og aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp. Da er ikke svaret mer stat og mer skatt.

Velferdssamfunnet vårt er avhengig av de som hver dag går på jobb og som bidrar til skatteinntekter som finansierer skole, sykehjem og gode lokalsamfunn. Da trenger bedriftene våre forutsigbare rammevilkår, lavere skatt, mer støtte til forskning og utvikling og mindre statlig innblanding.