Her må grunneieren rydde opp – ellers blir det bøter

Ikke alle er klar over at de bryter loven hvis de mellomlagrer avfall på egen tomt.