På eiendommen «Snippen» i Aschehougsgate 15 har det siden 1933 stått en halvannen etasjes enebolig på 105 kvadratmeter med to soverom. Et vakker lite hus i en velstelt hage - med flott utsikt over Indre Havn og Oslofjorden.

I juli 2017 ble huset lagt ut til salg og det ble sendt søknad om å rive huset og erstatte det med en stor, uformelig firemannsbolig – som med sin brutale arkitektur og høye utnyttelsesgrad ville bryte totalt med den lokalt etablerte boligstruktur. Et bygg hvor alle visuelle kvaliteter var fullstendig tilsidesatt for å utnytte tomtens kapasitet maksimalt. Et prosjekt, som med sin aggressive arkitektur ville kunne ødelegge det vakre og verdifulle boligområdet, som det har tatt generasjoner å etablere.

Saken om realisering av slikt bygg ble avvist av alle partier (unntatt Høyre) i hovedutvalgets møte 10.04.18, men i hovedutvalgets møte 11.09 snudde Ap og sikret flertall for bygging av en tremannsbolig, uten at byggets volum eller høyde var redusert i forhold til den avslåtte firemannsboligen!

Ap og Høyres flertallsvedtak var i strid med formannskapets enstemmige vedtak av 06.02.18 som sa at administrasjonens arbeid med bevaring av hagebyen Horten skal tas med i vurderingen av fremtidige plan- og byggesaker - og flertallsvedtaket brøt med administrasjonens forslag til rullering av kommuneplanens arealdel, hvor store deler av arealene rundt Åsen blir en del av det nye området som blir definert som hagebyen Horten.

Naboene i Aschehougsgate 13, 13a, 16, 17, 18 og 19 og deres advokat påklaget at det kan være riktig å godkjenne bygging av en tremannsbolig, som ikke avviker fra den avslåtte firemannsboligen på noen av de punktene som av kommunen ble fremholdt som vesentlige ved avslaget på firemannsboligen, et avslag som ble stadfestet av hovedutvalget og fylkesmannen – men 25. mars 2019 forteller Gjengangeren at fylkesmannen har godtatt rivning av «Snippen» og bygging av ny tremannsbolig og at vedtaket er endelig. Noen dager seinere, 9. april, vedtar et enstemmig kommunestyre kommuneplanens arealdel og retningslinjene for hagebyen Horten, men kun Frp støtter Rødts tilleggsforslag;

«Det nedlegges byggeforbud for alle planlagte byggeprosjekter innenfor avsatt område; hagebyen Horten som bryter med en eller flere av bestemmelsene a-e;» (a: Total utnyttelse kan ikke overskride prosent BYA: 30 prosent. - b: Det tillates kun oppføring av boligtype enebolig eller tomannsbolig. – c: Nye tiltak skal tilpasses omkringliggende bebyggelsesstruktur – d: «…minimum 200 kvadratmeter sammenhengende uteoppholdsareal pr. boenhet, på bakkeplan).

Slik kan partier som Høyre og Ap godta at det bygges på tvers av hagebyens premisser den ene dagen og godta hagebyens premisser den andre dagen! Midt inne i hagebyen Horten rives et vakkert lite hus i en velstelt hage og erstattes av en tremannsbolig uten hage.

Derfor slik blues. Snippen blues!