Gjengangeren bringer et innlegg fra Niklas Cederby (H) til oss lesere 6. januar. Jeg er for ytringsfrihet, men deler av denne ytringen er, slik jeg ser det, bånn i bøtta.

Les innlegget fra Cederby her

Les innlegget fra Henriksen her

Fordi: Huset på Snippen ble bygd i 1933, men hva har det med Hitler, Gestapo, Quisling eller FM-radio å gjøre, annet enn at alt sammenfalt med året 1933?

Jeg har ikke sterke meninger om selve rivinga av Snippen, men jeg tillater meg å rope litt her av det jeg synes er tendensiøs synsing fra Cederby ved å bruke virkemidler i sitt leserbrev som kan bidra til å skyggelegge engasjementet til Alf Henriksen.