I hovedutvalg for bygg og regulerings møte 2. februar foreslo Rødt at hovedutvalget skulle gå imot administrasjonens forslag om å sende forslaget til endring av reguleringsplan for Horten gård ut påhøring og slik åpne for muligheten til å gjøre kulturprosjektet Gamle Horten Gård om til i etboligprosjekt med 22 leiligheter.

Rødts forslag fikk bare støtte fra MDG, men Rødts subsidiære tillleggsforslag til innstillingen; «Deler av bygningsmassen skal fortsatt benyttes til kulturformål» ble vedtatt mot stemmene fra V, H og Frp.

I formannskapets møte 9. februar vil Rødt legge fram et fellesforslag på vegne av MDG og Rødt;

1. Gamle Horten Gård skal fortsatt drives som et kultur og konferansesenter – med servering og kultur ute og inne og overnattingsmuligheter.

2. Befalsmessa og Stallmesterboligen opprettholdes som kultur-, konferanse og serveringssted.

3. Det åpnes for etablering av maksimalt 16 leiligheter i befalsforlegningen (12), befalsmessa (3) og Stallen (1).

4. Minst fire av disse leilighetene skal drives som utleieleiligheter.

5. Det åpnes ikke for nybygg.

Hvis tilleggsforslaget fra Rødt og MDG blir vedtatt vil dette muliggjøre at det verdifulle kulturprosjektet i hjertet av Karljohansvern kan gjøres mer bærekraftig og videreføres som et kultur og boligprosjekt.

Slik kan kulturbyen Horten også i framtida by på et kulturprosjekt hvor det på helårsbasis kan tilbys et variert kulturtilbud, god mat, sosialt samvær og overnatting i tradisjonsrike omgivelser og slik slipper vi å velge mellom boliger og kultur.