Gå til sidens hovedinnhold

– Slik øker vi forsvarsevnen

Med den nye Langtidsplanen for forsvarsektoren (LTP) innføres en aktiv reserve i hele Forsvaret.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flere reservister gir et mer utholdende forsvar, og et forsvar sterkere forankret i folket. Det skal også opprettes flere nye mobiliseringsbataljoner på Østlandet.

Forsvaret skal vokse med 2.200 ansatte, og 3.000 flere vernepliktige i førstegangstjeneste årlig. Forsvaret har behov for å utnytte kompetansen til soldater utover den tidsbegrensede vernepliktstiden på 19 måneder. Løsningen ligger i en aktiv reserve med soldater og spesialister på kontrakt. En utvidet reservistordning vil være et betydelig tilskudd til Forsvarets operative evne, og i visse tilfeller en forsterkningsressurs til den sivile beredskapen.

Et viktig tiltak i den nye langtidsplanen er opprettelsen nye mobiliseringsavdelinger i Forsvaret. Flesteparten av mobiliseringsavdelingene ble avviklet etter den kalde krigen. Nå tørkes støvet av den gamle mobiliseringstankegangen, der Forsvarets styrkestruktur i krise og krig er betydelig større enn i fredstid.

Bemanningsutfordringene i Forsvaret er sammensatte. Utfordringen er å finne den riktige balansen mellom stadig tjenestegjørende personell og reservister. Den aktive reserven skal trenes og øves som en integrert del av avdelingene, og kalles inn til tjeneste ved behov.

Langtidsplanen legger opp til at styrkestrukturen skal økes gjennom flere stående avdelinger og flere avdelinger med høyt innslag av reservister. På det sentrale Østlandet opprettes det flere nye mobiliseringsavdelinger. Det blir en ny militærpolitibataljon, en ny tung ingeniørbataljon, en bataljon for alliert understøttelse, og et nytt CBRN-kompani for håndtering av blant annet kjemiske, biologiske og kjernefysiske trusler. Også i Luftforsvaret blir det flere reservister, blant annet i baseforsvarsavdelinger og luftvernavdelinger.

Antall vernepliktige i førstegangstjeneste skal øke fra mellom 7000 og 8000 til nærmere 11.000 årlig. Verneplikten er selve grunnlaget for Forsvarets forankring i folket. Når 11 000 unge menn og kvinner avtjener førstegangstjenesten må samfunnet sørge for å få mest mulig igjen for investerte midler.

Soldater som etter endt vernepliktstid inngår i en aktiv reserve vil være et betydelig tilskudd til forsvarsevnen, og styrke Forsvarets forankring i befolkningen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.