Gå til sidens hovedinnhold

Slik kan du hjelpe insektene i Horten

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

"Mer enn annenhver art på kloden er et insekt. Vi mennesker har ikke en sjanse uten dem". sier Anne Sverdrup-Thygeson, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Om 100 år kan de aller fleste insekter være borte, var hovedbudskapet i en nylig forskningsrapport. Gjør vi ikke noe med dette nå vil resultatet bli en omfattende insektdød, med store konsekvenser for andre arter, økosystemer og mennesker.

Årsakene til insektdøden er flere.  Menneskelig aktivitet er den viktigste. Stadig flere områder bebygges eller brukes til intensivt landbruk. Bruken av sprøytemidler går hardt ut over mange insektarter. I tillegg kommer klimaendringene, som rammer insektene særlig i tropiske strøk.

Denne eiendommen kan bli en grønn oase - fra tak til bakkeplan 

En omfattende insektdød vil det være dramatisk for insektenes nedbrytningstjenester, pollinering, frøspredning og forholdet mellom arter i næringsnettet. Insekter er nødvendige for pollinering av planter slik at de kan formere seg. Dette gjelder en stor del av verdens viktigste matvekster. Insekter er også grunnleggende føde for fugler, fisk og andre dyr. I Europa er antall fugler redusert med over 400 millioner på tre tiår grunnet færre flygende insekter. I regnskogen rapporteres det om at dyr som lever av insekter reduseres kraftig.

Starten på ØkoFuture: – Jeg er lei av å se på hvordan vi sløser og forurenser med de ressursene vi har 

Mens svært mange insektarter er i tilbakegang, vil noen arter klare seg bra. Kakerlakker og andre mer hardføre skadedyr vil få bedre levekår når andre insektarter dør ut. Rundt 1000 insektarter regnes som truet i Norge. Over 40 prosent av verdens insektarter ser ut til å være i tilbakegang og på sikt truet av utryddelse.

Vi må endre måten mat produseres på. Redusere bruk av kjemiske plantevernmidler. Øke andelen økologisk produsert mat. Disse endringene vil også ha gode effekter for folkehelsen.

Dette angår også Horten. Hva kan vi gjøre for å redde insektene i Horten? 

Kommunen kan gå foran gjennom å iverksette tiltak for å bevare og forbedre livsmiljøer for viktige insekter, med involvering fra jord- og skogbruket og andre aktører. I dette kan blant annet inngå kartlegging av insekter i Horten, bevaring av hule eiketrær, anlegge blomstereng i offentlige områder i stedet for plen, sikre leveområder til insekter i byggeprosjekter og etablere insekthotell. Miljøpartiet De Grønne fikk gjennomslag for at det skal legges frem en politisk sak om dette i 2019.

Som innbygger er det mye vi kan gjøre (fritt etter Sverdrup-Thygeson):

• Fremsnakke insektene i alle sammenhenger.

• Være nysgjerrig på småkryp. Lær ungene alt det rare og nyttige insekter gjør.

• Sørge for at hagen har blomster som blomstrer gjennom hele sesongen.

• Klippe gresset sjeldnere.

• Lage blomstereng i deler av hagen. En mer rotete hage er bra for insektlivet.

• Plante flere frukttrær og bærbusker – alt med pollen og nektar er bra.

• Unngå giftige insektmidler i hagen.

• Kjøpe økologisk eller kortreist mat.

• Skru av utelys, velge belysning som ikke sprer lyset utover og oppover.

• Skaffe deg et insekthotell.

Her angriper den rasende svermen av monsterveps et kamera i Horten: – Hadde jeg blitt stående, ville jeg vært død 

Svein-Erik Figved og Jennifer McConachie, Miljøpartiet De Grønne

Kommentarer til denne saken