Slik har de smittede det

Av de åtte bekreftet smittede i Horten, er to nå innlagt på sykehuset.