Slik blir klasserommene på Åsgården desinfisert

Når rommene skal desinfiseres går kommunen grundig til verks. Da holder det ikke med vanlige vaskemidler og klor.