Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir den nye hverdagen i barnehagen: Anbefaler faste grupper med tre barn per voksen for de yngste

Artikkelen er over 1 år gammel

Barnehagene bør innføre faste smågrupper og holde barna fra hverandre for å unngå koronasmitte, anbefaler helsemyndighetene. Barnehagene åpner neste uke.

(Tønsbergs Blad)

Utdanningsdirektoratet la onsdag ut smitteveilederen som er blitt til i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Det anbefales tre barn per voksen for småbarn (under 3 år) og seks barn per voksen for de eldre barnehagebarna. Innen gruppa kan barna omgås som normalt, men gruppene bør ikke blande seg med hverandre. Sammensetningen av gruppen kan endres ved behov, men ikke oftere enn ukentlig. Endring skal skje etter en helg, slik at det er minst to dager uten kontakt mellom barn og ansatte.

– På den måten blir det færrest mulig nærkontakter ved påvist sykdom hos et barn eller en ansatt. Det er en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden, heter det i veilederen, som ble lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettside onsdag.

LES OGSÅ: Barnehage- og skoleåpning betyr også en stor økning i koronatester: – Det skal være helt trygt

Løsninger som passer lokalt

Regjeringen har bestemt at barnehagene kan åpne igjen mandag, og veilederen inneholder en lang og spesifikk liste som tar for seg tetthet i grupper, håndhygiene, henting og levering, matservering og mye mer. (Se faktaboks i bunn av saken!)

Kunnskapsminister Guri Melby (V) understreket likevel at veilederen skal gi fleksibilitet for å finne løsninger i den enkelte barnehage. Hun viser til at det er store forskjeller mellom barnehagene, blant annet når det gjelder lokaler.

– Det er grenser for hvor detaljert man kan gå ut i en slik veileder, sa Melby da hun la fram tiltakene onsdag.

Les også

Barnehagelærer Inger Adèle er skeptisk til barnehageåpning: – Som forsøkskaniner skal vi nå i ilden

Noen barnehager kan måtte begrense åpningstidene for å få nok bemanning gjennom dagen, påpeker hun. Det kan også være behov for å ha bedre oversikt over når foreldre skal hente og levere enn vanlig.

Lite smitte blant barn

Melby mener det er trygt å åpne barnehagene nå og viser til tall fra Sverige som viser at det ikke har vært utbrudd av smitte i skoler og barnehager der. Undersøkelser blant skolebarn på Island viser heller ikke påvisbar smitte.

– Det å holde barnehager stengt er et svært inngripende tiltak både for barna selv og samfunnet vårt, påpekte hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)


Veilederen inneholder en lang rekke anbefalinger og en sjekkliste som barnehagene skal bruke. Det generelle rådet om å holde to meter avstand vil ikke gjelde i barnehagen. I stedet satses det altså på små grupper, mye utetid og mye vasking.

– Ikke alle svar

Leder Mette Nord i Fagforbundet, som organiserer mange barnehageansatte, mener veilederen er et utgangspunkt, men at den ikke gir svar på alle utfordringer. De ansatte må være trygge, påpeker hun.

– Det blir viktig framover å lytte til de ansatte, gi dem gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake. Vi forventer at myndighetene raskt svarer på de spørsmålene som vil komme framover, sier hun.

Utdanningsforbundets Steffen Handal sier mange har vært spent på rådene om hvordan barnegruppene skal organiseres.

– Veilederen har etter mitt syn gode og ambisiøse intensjoner, fordi det legges vekt på at barna skal være i faste grupper med færre andre. Det vil redusere smitterisiko. Samtidig er det vår oppfatning at dette vanskelig lar seg gjennomføre uten redusert oppholdstid for barna, mener han.

Han er glad for at myndighetene legger opp til å justere rådene når man har fått mer erfaring med praksis i hverdagen.

Fakta om barnehageveilederen

Regjeringen la onsdag fram veilederen som barnehagene skal forholde seg til, når de åpner igjen neste uke.

Hjemme ved sykdom:

* Barn og ansatte kan ikke komme i barnehagen når de har symptomer på sykdom.

* Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19 må være i isolasjon. De som har nærkontakt med noen, for eksempel i samme husstand, skal være i karantene.

* Ved luftveisinfeksjon må barn og voksne ha vært symptomfrie i minst ett døgn før de kan komme tilbake.

* Hvis et barn blir sykt i barnehagen, skal det holdes på et eget rom eller ute med en ansatt og hentes så snart som mulig.

* Foreldre som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon, skal ikke levere/hente barna i barnehagen.

Kan møte i barnehagen:

* Om man har pollenallergi og får kjente symptomer, kan man møte i barnehagen.

*Barn som har rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon kan være i barnehagen såfremt de er friske.

Tetthet i grupper:

* Barnehagen bør etablere små, faste grupper som skal være sammen ute og inne.

* Det foreslås tre barn per voksen for de yngste (under 3 år) og seks barn per voksen for de eldste barnehagebarna.

* Gruppen kan bytte sammensetning ukentlig etter en helg.

* Det legges vekt på at ansatte må gi barna nærkontakt. Men ansatte bør vaske hender etter kos og trøsting.

Lokaler/ute:

* Ta i bruk større lokaler der det er mulig.

* Sørge for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter, med avstand mellom barn.

* Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen og på toaletter.

* Økt bruk av utetid. Lekeplassen kan deles i soner

* Begrense antall barn som er ute samtidig.

Starten og slutten av dagen:

* Planlegge ulike oppmøte- og hentetider for å unngå trengsel

* Foresatte skal ikke bli med inn i barnehagen hvis ikke det er nødvendig. Barnets behov for trygghet skal likevel veie tyngst.

* Eventuelt kan barna leveres og hentes hos ansatt ved inngangen.

* Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.

* Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.

Mat og gjenstander:

* Barna skal ikke dele mat og drikke

* Mat skal serveres porsjonsvis.

* Barna bør spise i smågruppene, og gruppene bør spise til forskjellig tid. Bord og stoler vaskes etter hver gruppe.

* Barn skal ikke bidra med å tilberede mat.

* Begrens deling av materiell, som tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende.

* Leker skal ikke deles mellom smågruppene før de er rengjort.

* Leker skal ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.

Ansatte:

* Holde avstand (minst 1 meter) til kolleger i de andre gruppene.

* Begrense fysiske møter og pauser der flere samles. Videokonferanser der det er mulig.

* Unngå håndhilsning og klemming.

* Unngå bruk av ringer og håndsmykker på jobb.

* Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.

* Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.

* Begrense bruk av offentlig transport til og fra arbeidsplassen der det er mulig.

* Unngå at ansatte jobber i ulike barnehager samme dag.

* De som jobber i flere barnehager, må få opplæring i lokale rutiner på hvert sted.

* Spesielle tjenester som PPT, logoped og andre skal følge basale smittevernrutiner, men kan ellers jobbe som normalt.

Kommentarer til denne saken