De krever likevel mer penger fra fellesskapet, og forvirringen om hvor mye oppdretterne skal og bør få er stor. En del politikere benytter anledningen og skyter fra hofta med lovnader. En av dem er Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen, som i det partiet forlot regjeringen, varslet at han vil støtte Sp i å ta opp kampen for å forbedre kompensasjonen.

Med seg i dragsuget har de med en uventet partner; enkeltstående representanter fra Ap har, på tross av at partiet har programfestet at de vil avvikle pelsnæringen, signalisert at de også vil gi enda mer penger til de som har satset på dyreplageriet.

Det er veldig uklart hva som ligger i å få «full erstatning», slik som Sp upresist og populistisk uttrykker seg. Noen politikere tar til orde for at kompensasjonen til oppdretterne bør følge ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Det kan innebære at størrelsen på kompensasjonen bestemmes av en hypotetisk markedsverdi. Næringen selv ønsker å legge en slik verditakst til grunn.

Dette fremstår imidlertid helt absurd, når vi vet at pelsdyroppdrettere har hatt en ekstremt lav inntjening de siste årene på grunn av det dårlige markedet for pels. Mange pelsfarmer hadde allerede røde tall før avviklingen ble vedtatt. En kompensasjon med utgangspunkt i markedsverdi vil ha som konsekvens at mange oppdrettere faktisk kan tjene seg rike på statens regning.

Dyrevernalliansen er enig i at oppdretterne skal få hjelp og kompensasjon, men det må være rimelig i forhold til hva de faktisk taper, ikke et fantasibeløp som fører til en absurd pengebruk for samfunnet. Samtidig vil vi advare mot at nye runder på kompensasjonsordningen kan sette hele forbudet mot pels i fare. En omgjøring av forskriften om kompensasjon kan bety utsettelser og i verste fall kostnader som kan velte hele forbudet.

Vi har forståelse for at det er et politisk ønske om at ingen oppdrettere skal bli økonomisk skadelidende som følge av et forbud. Samtidig ber vi om at Ap og Frp nå puster dypt, og ikke går inn for å utrede en ny ordning for kompensasjon, da dette vil trenere saken. For Aps velgere, som stemte på dem i tro på at de ville avvikle pelsdyroppdrettet, vil dette ikke falle i god jord.

Endelig vedtak om kompensasjon er avgjørende for at nye generasjoner valper skal slippe å bli født i nettingbur. Regjeringens nåværende kompensasjonsforslag er etter vårt syn raust og godt til det som har blitt en ulønnsom og utdøende næring.