I Sande næringspark: Rydder opp etter uanmeldt tilsyn

Da kommunen i juni kom på tilsyn i Sandeveien næringspark, ble det oppdaget at området ble brukt som avfallsplass for byggevirksomhet, – et brudd med forurensningsloven.