Skoppum- og Nykirke-skiløypa i forhold til Bane NORs deponiplaner

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Ved informasjon fra ulike kilder har jeg fått høre at Bane NOR skal anlegge et permanent deponi fra Snapsrød-grenda på Skoppum og opp i retning av Nykirke-marka.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Deponiet – benevnt som D7 av Bane NOR – skal legges i en høyspentledningsgate og vil bestå av stein fra sprengningen av den nye jernbanetraseen mellom Nykirke og Barkåker. Deponiet og selve anleggsstarten for dette arbeidet vil for alvor komme i gang allerede fra og med denne høsten. Forberedelsene til dette prosjektet er kommet i sving med skogrydding blant annet i det planlagte deponiområdet med tanke å bli endelig ferdig i 2024.

Bane NOR kan ha tatt befaringen av det aktuelle området, det vi si en ca. 850 meter lang høyspentledningsgate (jf. den røde streken i kartskissen), på bar mark da traseen gjerne ikke synes å være så verneverdig eller interessant som tursti akkurat denne årstida pga. noe myrlendt og litt ujevnt terreng.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det man neppe kan ha tatt høyde for, er at denne kraftgata for oss skiløpere eller mosjonister er den eneste vinterforbindelsen nordover herfra mellom Skoppum- og Nykirke-området – og videre med forgreninger til Botnemarka og/eller nedover mot Horten den andre retningen. Med en gang det blir skiføre på førjulsvinteren, kjøres disse løypene opp nærmest som «trikkeskinner» hele veien i begge retninger og gir en kjærkommen avveksling for oss som ellers hadde vært nødt til å gå bare i Skoppums-løypa, som på det lengste strekker seg i en rundløype på kun 5 kilometer til den motsatte kanten.

Selv har jeg brukt skiløypene nærmest hver dag fra desember og ut mars måned for andre året på rad, ikke minst i denne kjære kraftgata mot Nykirke-området og videre. Et runde eksempel er videre under E18 ved Moskvil og så i retning Botne-marka eller tilbake ved Kastet, Skistua og over Borrevannet – og det begge veier. Alternativt kan det skje raskere direkte over Nykirke via Skreppedalen for så å komme ned ved Solberg-gårdene i retning mot Horten, eller tilbake til Skoppum.

Problemet blir at en slik rundtur-trase for oss sannsynligvis vil bli utelukket for framtida dersom Bane Nors planer fortsatt opprettholdes ved at deponiet altså plasseres inn i denne korte kraftgate- traseen. Hvorfor har skigruppene ellers satset slik med en vid tosporsbredde i denne «truede» traseen? Dette kan jo røpe noe av populariteten disse sporene har hatt til nå. Jeg har møtt barnefamilier, især i helgene, og som finner disse jevne småbakkene ypperlig for å lære de minste begynnende skiteknikker. Det er her de første bakkeutfordringene dukker opp.

 I flere telefonsamtaler med Bane NOR inntil nylig (sist 8/4), har jeg ikke fått skissert noe alternativt skispor etter at et slikt inngrep i naturen først er foretatt. Deponiet er planlagt å bli permanent, og det vil neppe gi rom for passeringsmuligheter for turløpere lenger.

Etter det jeg forstår, vil en fra skigruppa i Nykirke prøve å kompensere slike ulemper, det vil si med utvidelse av løypa fra Nykirke i motsatt retning. Altså direkte sørøstover mot Horten. Da vil denne siste løypetraseen fra å være skuterløype nå vil bli en tosporstrase neste år slik at brede maskiner kan kjøre opp parallelle spor. Meget bra, men dette gir i virkeligheten ingen alternativ rundturmulighet for oss som bor i vårt område. En må nå innstille seg på å gå tilbake samme kant som en kom fra. Dette gjelder selvsagt også de mange rundturløperne som for eksempel starter fra golfbanen i Borre. Ofte treffer jeg på skiløpere, ikke minst fra Nykirke og Borre/Horten, som vil over til oss på Skoppum nettopp gjennom denne kraftgata for så å ende opp på motsatt side av åsen. Det er snakk om en mye rikere turopplevelse.

En annen viktig miljøfaktor som må tas i betraktning, er at grunnvannet i Snapsrød-grenda sannsynligvis vil kunne bli berørt. Hva med alle sprengstoffrester, støv og ikke minst miljøgifter av nitrogen nettopp fra sprengstein som vil kunne komme ned i selve avrenningsvannet fra deponiet? Blir dette på forhånd rengjort godt nok?

En boligeier jeg har snakket med på Snapsrød, som har en egen felles privat brønn for hele fire familieenheter i denne grenda i nedkant av det planlagte deponiet, virket nokså bekymret. Denne boligeieren har skrevet til Bane NOR om dette problemet uten å ha fått tilstrekkelig svar til nå. Han mener dessuten at deres eiendommer vil tape i verdi dersom deponiet blir lagt så tett opp til brønnvannet deres.

Og hva vil ikke kostnadene for Bane NOR føre med seg ved å måtte flytte alle disse høyspentmastene, noe de muntlig over telefon har gitt uttrykk for må skje før deponiet kan anlegges. Jeg har nylig tatt kontakt med fagfolk som mener det kan bli billigere med transport av slik deponimasse til andre steder selv om en må kjøre noe lengre med steinmassene, relatert til det å flytte så store master og strømledninger og de ekstrakostnadene til nye anleggsveier dette innebærer.

Basert på disse viktige miljø-, trivsels- og ikke minst slike velferdsmessige (og økonomiske) hensyn som ovenfor er skissert, tillater jeg meg derfor vennligst å anmode Bane NOR om å ta dette prosjektet opp til fornyet vurdering for en alternativ plassering av deponiet.

Med vennlig hilsen
Harald Claudius, Skoppum-beboer på andre året

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken