Skolebudsjett: Det er rett og slett trist lesning

Av

Det er med stor bekymring vi tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet ved Re Vgs, Horten Vgs, Sandefjord Vgs og Thor Heyerdahl Vgs har mottatt forslag til foreløpig budsjett 2020 for vår skole.

DEL

MeningerVi skal i løpet av de neste 3 årene spare fra seks til 14 millioner avhengig av hvilken skole vi jobber på. Dette gjelder spesielt oss som jobber på de gamle vestfoldskolene. I motsetning til oss har de gamle telemarksskolene kommet seg igjennom budsjettet som «vinnere». Det er rett og slett trist lesning.

Vi har forståelse for at en omfordeling av midler kan være nødvendig når to fylker slår seg sammen til en region, men her virker det som man har tenkt på ett tall hos Folkehelse og Livsmestringsavdelingen i den nye regionen og stoppet der. Vi på grasrota føler også at ikke politikerne har vært på ballen, og jobbet godt nok inn mot det byråkratiske leddet eller blitt informert godt nok om konsekvensene av disse nedskjæringene. Det er med stor bekymring at de to største skolene i vår nye region med 25 prosent av elevmassen (Sandefjord Vgs og Thor Heyerdahl Vgs) nå skal redusere sine budsjetter med 6-14 millioner kroner de neste tre årene. Videre skal vi ikke kompenseres for lønnsøkningen som forventes på mellom to og tre prosent. Dette vil få konsekvenser for bunnlinjen.

Dette er et paradoks når kampen mot frafall er jobb nr. 1 for oss lærere som jobber i den videregående skole. Når vi vet at konsekvensen av budsjettkutt vil bli mindre mangfold i skoletilbudet, økt klassestørrelse, mindre tilpasset opplæring, dårligere lærertetthet og opplevd svekkelse i kvaliteten på undervisningen.

Tilrettelagt opplæring for svake elever i store grupper, oppfølging av sosiale utfordringer og se den enkelte elev i skolehverdagen vil også lide under et slikt drastisk budsjettkutt. Det oppleves ikke i dag som vi lever på en pengekiste, så hvordan en ny enda trangere økonomisk hverdag vil prege arbeidsmiljø og oss fremover vet vi lite om.

Vi håper dere tar kontakt med oss for mer informasjon. Med vennlig hilsen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags