Jan Tore mener Vestfold har en jobb å gjøre

MÅ GJØRE MER: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner er betenkt på videregående-Vestfolds vegne.

MÅ GJØRE MER: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner er betenkt på videregående-Vestfolds vegne. Foto:

Vestfolds videregående skoler har et frafall av elever som er høyere enn det som ellers er gjennomsnittet i landet.

DEL

(Tønsbergs Blad) Det er store forskjeller mellom de videregående skolene i Vestfold på hvor mye de bidrar til å få elevene til å fullføre og bestå, viser ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet.

– Sammenlignet med resten av landet skiller Vestfold seg ut ved at færre elever fullfører og består et skoleår, enn man kan forvente ut fra elevenes bakgrunn. Her har Vestfold en jobb å gjøre. Alle elever skal ha like gode muligheter, uansett hvor de bor i landet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Tre indikatorer

Det vises til tre ulike indikatorer som viser ulike sider av skolenes bidrag: 1. Karakterpoeng; løfte elever faglig, 2. Årsbestått; få elever til å fullføre og bestå og 3. Deltakelse; holde på elevene slik at de ikke slutter.

LES OGSÅ: Anitas skole kan få viktig pris og vinne 250.000 kroner: – Vi er litt overrasket!

Utdanningsdirektoratet har i målingen sett på resultatene på landets videregående skoler, og beregnet hvordan disse er hvis man tar hensyn til at skolene har elever med ulik bakgrunn og sammensetning.

Det er beregnet et landsgjennomsnitt, og skolene er målt mot dette for å se om bidraget til elevenes læring er mer, mindre eller på nivå med landsgjennomsnittet. Det er på indikatoren som måler hvordan skolene bidrar til å få elevene til å fullføre og bestå at man ser de største forskjellene mellom fylkene.

Yrkesfag lengst unna snittet

Innen studieforberedende utdanningsprogrammer er andelen som fullfører og består et skoleår 1,5 prosentpoeng lavere for elevene i Vestfold enn for elever med tilsvarende forutsetninger på landsbasis. På yrkesfaglige studieprogrammer ligger Vestfold hele 4,5 prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

Ifølge statistikken skiller Wang Tønsberg seg ut på studieforberedende program, med et bidrag til at elever fullfører og består, som er over landssnittet. Greveskogen videregående skole og Sandefjord videregående skole bidrar mindre enn det nasjonale snittet.

På yrkesfag skiller Re videregående skole seg ut med et bidrag som er over landssnitt. Melsom videregående skole og Greveskogen videregående skole er blant dem som bidrar mindre enn det nasjonale snittet.

LES OGSÅ: Skolebussene er så fulle at elevene må stå i en halvtime på vei hjem

På indikatorene som måler skolens bidrag til karakterpoeng og deltakelse er det mindre forskjeller mellom fylkene. Her ligger ser Vestfold ut til å ligge om lag på landssnittet. Unntaket er deltakelse på studieforberedende program. Her ligger Vestfold under landsgjennomsnittet.

– Det er store variasjoner mellom fylkene, og store forskjeller mellom skolene i samme fylke. Det er viktig å være åpen om resultatene, slik at skoleeiere kan se seg selv i kortene og bli bedre. Mange skoler kan gjøre mer for å løfte elevene og bidra til at de fullfører videregående opplæring, sier Sanner.

LES OGSÅ: Forvandlet skolegården til et kunstverk for lek og læring

Artikkeltags