Rektor innkalte elever og foreldre til møte etter tyverier og forsøpling: – Vi har tatt tak i det

Tyverier fra Kiwi-butikken og forsøpling i nærområdet førte til at rektor på Borre ungdomsskole innkalte elever og foreldre til møte.