Et nytt politisk innspill: – Bruk grusbanen til ny skole

Senterpartiet vil fremme forslag om å bygge en helt ny Fagerheim skole på grusbanen på anlegget til Nykirke idrettsforening.