Den nye teknoklassen skulle hjelpe det lokale næringslivet – det endte med haltende samarbeid og skuffede elever

Horten skulle gjennom å opprette en teknologiklasse på ungdomsskolen være med på å hjelpe det lokale næringslivet med behovet for framtidig arbeidskraft. Forsøket ble bare delvis vellykket.

Artikkeltags