Eneste skolen i Horten som har innført dette: – Her lærer barna mer uten obligatoriske lekser

Uten lekser gleder elevene seg til neste skoledag. Motiverte elever lærer mer, og gladere barn har bedre tid til lek og fritidsaktiviteter. Det viser den foreløpige konklusjonen fra Lillås.