Vil ha ny barneskole til 100 millioner

Nykirke kan de neste årene stå foran en betydelig utbygging av nye boliger. Ny skole på «Sletta» bak brannstasjonen er et stort ønske. Kommunen er enig.