Kommunen brukte omstridt spørreundersøkelse for å avdekke mobbing

Horten kommune tok i bruk mobbeundersøkelsen «Spekter» – en undersøkelse som Datatilsynet er sterkt kritiske til. Arendal kommune fikk forbud mot å bruke den.