Trangt om plassen på Granly – nå blir skolegrensen flyttet

Etter at Granly fikk nytt skolebygg, har antallet elever økt. Derfor er det behov for å justere grensene.