Etter sterkt press og en streik så ble også årest muntlig eksamen avlyst. Pandemien har utfordret oss, men også gitt oss muligheter for å se på nye måter å gjøre ting på fremover.

SV er klare på at vi må bort fra den tradisjonelle skoleeksamen. I fremtidens skole har elevene en praktisk og variert skoledag hvor det i tillegg til den kunnskap i fagene vil være mye større fokus på kompetanse i å kommunisere, samhandle, utforske, skape, kritisk tenkning, problemløsing og i å lære.

Vi må ha vurderingsformer som favner denne kompetansen. Da kommer en tradisjonell 5 timers skriftlig eksamen til kort. SV ønsker å finne bedre og mer rettferdige måter å vurdere elevenes kompetanse på. Både elever og lærere trekker fram positive sider ved mappevurdering. Denne formen for vurdering kan omfatte flere typer dokumentasjon av elevenes kompetanse, og kan åpne for at elevene i noen grad kan velge selv hva de ønsker skal være gjenstand for vurdering.

Mapper kan være mer enn en samling av utførte arbeidsoppgaver. Et øyeblikksbilde som for eksempel en 5-timers eksamen gir, kan byttes ut med flere komponenter i en mappe som er utviklet over tid og kan romme refleksjon over egen utvikling. Andre eksamensformer kan være tverrfaglig eksamen eller langtidsoppgave.

SV tar derfor alle gamle og nye erfaringer med i arbeidet med å utvikle en skole, og et vurderingssystem som er fremtiden verdig.