Skjenkekontroll på Saxon King og Lt. Dons: – Ustø gange, sløret tale og nedsatt intimsone

Like før jul fikk utestedene Lt. Dons og Saxon King besøk av skjenkekontrollørene. De fant flere brudd på forskriftene.