Utestedet Lt. Dons – Blir straffet med en uke uten skjenking av alkohol

Politikerne tok ikke klagesaken fra innehaveren til følge. Dermed står vedtaket om inndragning av skjenkebevilling i en uke.