Løytnant Dons i storkonflikt med skjenkekontrollen – nå kan utestedet miste bevillingen

Det ble høy temperatur da skjenkekontrollen kom på uanmeldt besøk til Løytnant Dons 6. juli i år. Så høy at politiet måtte tilkalles.