Hvem er Skippergata oppkalt etter? Jeg vet ikke. Vi har hatt mange dyktige skippere i Horten. Også koffardiskippere – i seil og damp. Mange vil huske lastebåten ”FRANKEN” med skipper og reder Frank Christensen på KJV.

Tankene går videre til Gjessing'ene Roar og faren Kåre. Senior var ofte prøvetursskipper når Verftet sjøsatte båter. Han måtte kjenne ”Hortensmila” som sin egen bukselomme.

Bakover i seilskutetida må det ha vært hundrevis av hortensskippere. Helt opp til skoleskips-skipperne på ”RADICH” og ”LEHMKUL” Men ingen av dem har gitt navn til Skippergata. Hvem fortjener så å bli husket? Rasmus Reiten er utvilsomt et godt navn. Det var en gang at Reiten og Nils Kure Larsen var østre molos ukronede konger . I Fyllinga solgte ingen mer fersk fisk. Reiten var også ungenes faste skøytesliper.

”Skippergatas Blues” har jeg kalt disse minnene. Og de er mange. Tre rektorer satte sitt preg på gata; Halvorsen på Yrkesskolen, Bjørnstad på ”Teknikeren” og Albrechts på Handelsskolen. Tre overleger også, foruten Manthey, med egen klinikk, overlegene Agnar Lien, Jean Lange og Bjørn Nedler . Endelig var det tre Statens Bilsakkyndige nederst i gata Wendelborg , Krathe og Maurseth.

Til storyen om Skippergata hører også fortellingen om barneparken ved skolen. Kari Frantsen husker mange, likeså lærer Per Frantzen. De to delte rektorboligen med Bjørnstads ”Koks Mountain” på sjøsiden av Strandgata og parkkiosken med ungdommens treffsted minigolfen, blant annet med bykamper mot Moss i lyse sommerkvelder , står også sterkt i minnebildet.