De beste vittighetene er framført med kjærlighet. Som at Horten Alternative Mannskor, som vi fortalte om i spaltene nylig, skårer høyt hvis man måler sosialt engasjement per kilo. Dette på tross av at det økonomiske utbyttet av å synge i kor er heller magert. De som lever for korsang, lever som regel av noe annet. Å være avisredaktør, for eksempel.

Vi lever av penger. Enten du er redaktør, journalist, leser eller kunde. Journalistisk er det alltid en god metode å følge nettopp pengene. Det er lurt å spørre hvem som tjener på fremkjempede ordninger, enten det gjelder byggesaker eller støtteordninger. Så hvem tjener på at vi i dag publiserer skattelistene?

Det åpenbare svaret er at avisen tjener på denne publiseringen. I en tid hvor vi har god oversikt over lesernes adferd på nett, tør vi si at dagens lesertall vil bli de høyeste noensinne. Fordi skatteliste-dagen har satt leserekorder de siste årene, og fordi stadig flere av våre lesere er storforbrukere av digitale Horten-nyheter. Skattelistene selger, rett og slett.

Det er ikke noe nytt. I før-digital tid var det en kjærkommen inntektskilde for lag og foreninger; å trykke skattelistene for å selge på døra. Alle kjøpte. Selv om ikke alle innrømte det. Høstjakta, ble det kalt; å sitte over skattelistene med markørpenn bak gjentrukne gardiner for å sjekke hva naboer og kollegaer tjente.

Kall det gjerne kikking. Skattelistene har en viss underholdningsverdi. I et større perspektiv er de et gode som demokratiet må ta seg råd til å holde seg med. Det er interessant at folk med makt (og penger) stadig kjemper for å begrense åpenheten. Fordi de tjener på det.

Skatteliste-dagen er tid for å gjøre opp status for åpenhet og demokrati i praksis. Horten kommune, for eksempel, har en eksemplarisk praksis for offentliggjøring av inn- og utgående post og dokumenter. Det er ingen selvfølge. 2019 er også året der andre kommuner går kraftig i rette med lokalaviser som krever innsyn for å følge med på hvordan felleskassa blir forvaltet. Helseforetak innfører større begrensninger i offentliggjøring av samfunnsviktig informasjon.

Det er med andre ord flere grunner til å fortsatt kjempe for åpenhet. Inntekts- og skattelistene gir deg viktig kunnskap. Om du får rettferdig lønn. Om de som tjener mye også skatter mye. Og om de som lønnes over skatteseddelen får godt nok betalt.

Åpenheten forplikter oss i pressen til å bruke tallmaterialet til mer enn å være listemakere. Vi skal bruke den nærmeste tiden til å finne nyheter som er minst like interessante som topplistene. Du som leser er med på å bestemme om vi skal fortsette med det.

Åpenheten vi alle nyter godt av, krever engasjement. Og da mener vi ikke bare hurra-rop. Kritikken er også velkommen. For kritikk er ikke det motsatte av åpenhet. Det er likegyldighet vi er redde for.

Audun Bårdseth
Redaktør

Inntekt: 665.809

Skatt: 276.859

Formue: 0