I en tid hvor ulikhetene øker, hvor de som ikke kan jobbe har mistet stadig mer av velferdssamfunnets støtteordninger. I en tid hvor vi teller over 105.000 barn som lever i fattige familier, hvor frivillige organisasjoner melder om rekordpågang av mennesker som trenger hjelp til det mest basale, hvor koronaepidemien har rokket ved mange arbeidsplasser og skapt usikkerhet for mange ansatte om fortsatt jobb. Hvor antall eldre og pleietrengende øker og vi får færre arbeidsføre, så velger regjeringen å gi de rikeste i dette landet 2,6 milliarder i skattekutt!

De vil kutte i formueskatten, enda det er bevist at det er den som skaper arbeidsplasser, og ikke mer penger i lommeboka til de rike.

Arbeidsledige får ikke feriepenger, uføre får mindre i barnetillegg, støtten til briller for barn er redusert, støtte til permitterte arbeidsfolk pga korona fjernes. Og det i tillegg til at regjeringen allerede har redusert antall år med AAP, kuttet stort i ordningen for unge under 25 år. Støtte til tannlegeregulering er redusert, og gratis fysioterapi er nå kun for barn under 16 år og de med godkjent yrkesskade, alle andre sykdomsgrupper må betale egenandel. Til neste år vil også en million flere betale høyere egenandel for medisiner hvis frikortene blir slått sammen.

Etterlatte pensjonen ønsker regjeringen å kutte ut og erstatte med en overgangsordning som varer i tre år. De begrunner det med at de fleste som mottar etterlattepensjon i dag er kvinner, og at de fleste kvinner i arbeid og at det derfor er en gammeldags ordning. Da har de ikke tatt høyde for at samfunnet er lagt opp til at en husholdning har to inntekter, at mange kvinner tjener mindre enn menn, at flest kvinner kun får deltidsstillinger, at ikke alle som mister sine ektefeller er pensjonister, men også småbarnsforeldre. Å øke barnepensjonen med 800 kr, kompenserer ikke for å miste 4.000 kroner eller mer i etterlattepensjon.

Barnetrygden øker med 300 kroner for barn opp til 6 år, men utgifter til barna, blir da ikke mindre etter at de begynner på skolen? Hva har regjeringen tenkt? Jo, de øker maksprisen i barnehagen som kompenserer med økt barnetrygd. Indirekte blir det dermed svært liten økning av barnetrygden.

362 milliardærer har Norge i dag, 21 av dem nye i løpet av det siste året. Disse mottar også barnetrygd til sine barn frem til de er 18 år, men de som går på sosialhjelp og som virkelig hadde trengt hver krone de får, de blir i mange kommuner frarøvet barnetrygden da dette blir regnet som inntekt.

Skattepengene fra de rike kunne gått til å gjøre så mange menneskers liv bedre, ved å reversere disse usosiale kuttene og følge SV sitt alternative budsjett.

Regjeringen fører en politikk for de få rike og ikke for de mange. Spesielt ikke for de syke og uten arbeid, men heller ikke for vanlige arbeidsfolk.

Regjeringen skaper en overklasse og en underklasse med ulike skjebner av mennesker som ikke har mulighet eller evne til å komme seg ut av et dårlig økonomisk løpehjul, fordi de aldri får hodet over vannet.