Dette tjener politikerne som styrer Horten

Skattelistene viser store forskjeller i inntekt og formue blant politikerne i Horten.