(Vestviken 24)

En ny regel fra januar 2017 om tvangsmulkt for næringsdrivende som slurver med å levere inn lovpålagte opplysninger,er svært innbringende for staten., melder Nettavisen/NA24.

Frem til 24. mai har Skatteetaten sendt ut tvangsmulkter for 323 millioner kroner, viser etatens egne tall.

Oppsiktsvekkende

- I fjor kunne mange underskuddsselskaper levere næringsselvangivelsen for sent, i visshet om at sanksjonen kun var på 200 kroner. Nye regler gir skatteetaten rett til å ilegge tvangsmulkt med 524 kroner per dag, begrenset oppad til 52.450 for lovpålagte opplysninger som kommer inn for sent.

LES OGSÅ: – Nye regler om dagbøter kan bli kostbart for næringsdrivende!

Det gjelder blant annet opplysninger som grunnlagsdata, aksjonærregisteroppgaver og mva, sier skatteadvokat Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge til Nettavisen.

De nye reglene, gjeldende fra 1.1.2017, tar ikke hensyn til om et selskap går med underskudd eller overskudd.

- Beløpet hittil på 325,2 millioner kroner er et oppsiktsvekkende stort beløp, sier Hegdahl og legger til at beløpet ikke inkluderer tvangsmulkt for ikke levert næringsselvangivelse da fristen for å levere denne ikke utløper før 31.05.

LES OGSÅ: – Nye regler for formuesverdi - sjekk skattemeldingen!

Tvangsmulkt ilegges uten hensyn til om virksomheten er stor eller liten, om virksomheten har god eller dårlig økonomi, eller om virksomheten er nystartet eller har vært drevet i flere år (og virksomheten derfor forutsetningsvis bør ha erfaring med regelverk og plikter).