Disse toppsjefene tjener millioner i Horten – men skattepengene deres får vi ingen glede av...

Horten har mange bedrifter og ansatte som tjener sine penger her og legger igjen skattepengene sine i andre kommuner. Årets skattelister viser at Horten går glipp av mange millioner kroner fra toppledere som jobber og virker her og skatter andre steder.