Fastlege Ole Petter Hjelle: – Jeg hadde gjerne øremerket en del av skatten til forebyggende helsearbeid

Med en inntekt på 2.697.749 kroner i 2018, er Ole Petter Hjelle den fastlegen i Horten som har høyest inntekt. Men bare litt av denne inntekten stammer fra hans virksomhet som fastlege.