– I Vestfold får Tønsberg og Sandefjord nye statlige arbeidsplasser. Horten sitter igjen som taperen

Med regjeringens forslag vil lokal innkreving av skatt og avgifter forsvinne. Horten mister åtte arbeidsplasser pluss verdifull kompetanse.