Gå til sidens hovedinnhold

– Skal vi lykkes med å få flere inkludert, må norskkunnskapen løftes til et høyere nivå

Kunnskap er makt, også språkkunnskap

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 2020 gikk det 266 barn med annet morsmål enn norsk i barnehagene i Horten kommune.

Vi vet at i Horten bor det langt flere enn 266 små barn med annet morsmål enn norsk. Det bekymrer Høyre at disse barna ikke går i barnehage og derfor ikke blir gitt den samme gode starten på skolegangen.

Høyre ønsker ikke en forskjellskole, det er stikk i strid med vårt mål om at det skal være like muligheter for alle.

Forskning viser at tidlig start i barnehage gir bedre språkutvikling, som igjen gir bedre grunnlag for skolegang og utdanning.

Søknadsfristen for å søke på barnehageplass fra høsten 2021 er 1. mars. Skoleansvarlig i Horten kommune oppfordres til å kontakte alle foreldrene til barn som ikke går i barnehage og gi en oppfordring om å søke og samtidig informere om viktigheten av språkopplæringen i norsk som foregår i barnehagen.

Høyre tror bestemt at de aller fleste foreldre, om de er etnisk norske eller er innvandrerforeldre, ønsker barna sine det aller beste for fremtiden. Da er også gode norskkunnskaper helt nødvendig.

Foreldrene må også få informasjon om at de som skal leve og bo i Horten, må være en del av store og små fellesskap i kommunen vår.

Høyre mener at alle barn skal få den samme muligheten til en god oppvekst i Horten.

Det kan vi oppnå gjennom blant annet å gi flere barn med innvandrerbakgrunn muligheten til å gå i barnehage, at flere fullfører skolen, og at innvandrere får den kompetansen som trengs for å komme i jobb.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.